ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์


มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙

 คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๗ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายการ รักเมืองไทย ตอน : มูลนิธิธารน้ำใจ

มูลนิธิธารน้ำใจ ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์08) ผู้ผลิตรายการ "รักเมืองไทย" ในการสนทนาประเด็นเกี่ยวกับมูลนิธิฯและความมุ่งหมายที่จะกระทำ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิธารน้ำใจ ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์ผ่านทางรายการดังกล่าว

หน้า 3/6
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 09-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org