ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์


มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๗ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายการ รักเมืองไทย ตอน : มูลนิธิธารน้ำใจ

มูลนิธิธารน้ำใจ ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์08) ผู้ผลิตรายการ "รักเมืองไทย" ในการสนทนาประเด็นเกี่ยวกับมูลนิธิฯและความมุ่งหมายที่จะกระทำ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิธารน้ำใจ ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์ผ่านทางรายการดังกล่าว

งานวันสัญญาธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล เลขาธิการ มูลนิธิธารน้ำใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วม
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตรจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์
ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ มูลนิธิฯมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในวันเสาร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา 2555มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๑๐ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา 2554มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔article

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

หน้า 3/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org