ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์


มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๗ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายการ รักเมืองไทย ตอน : มูลนิธิธารน้ำใจ

มูลนิธิธารน้ำใจ ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์08) ผู้ผลิตรายการ "รักเมืองไทย" ในการสนทนาประเด็นเกี่ยวกับมูลนิธิฯและความมุ่งหมายที่จะกระทำ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิธารน้ำใจ ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์ผ่านทางรายการดังกล่าว

งานวันสัญญาธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล เลขาธิการ มูลนิธิธารน้ำใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วม
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตรจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์
ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ มูลนิธิฯมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในวันเสาร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา 2555มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๑๐ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

หน้า 3/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org