ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ

 ผู้พิการส่วนใหญ่มักเป็นคนยากจน เพราะไม่สามารถทำงานได้เหมือนคนปกติ จึงตกเป็นภาระของญาติมิตรและสังคม แต่หากมีอุปกรณ์ที่ทำให้คนเหล่านี้ยืนบนขาของตนเองได้ดี แม้ไม่หายจากความพิการทั้งหมด ก็จะช่วยให้เขาไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น และอาจสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ด้วย เพียงแต่น้อยคนนักที่อยากหาทางช่วยเหลือ เพราะเป็นการข้องเกี่ยวกับความขาดแคลนและความไม่เจริญตา

 นายแพทย์นักประดิษฐ์ท่านหนึ่ง ได้พยายามสร้างชิ้นส่วนแขนขาเทียมและอุปกรณ์เสริมด้วยเทคโนโลยีระดับสูงแต่ต้นทุนต่ำ เพื่อสามารถบริจาคแก่คนทุพพลภาพจำนวนมาก โดยหวังจะเห็นคนขาดโอกาสเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม “คุณหมอขาเทียม” ท่านนี้คือ “นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ”

 รองศาสตรจารย์นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อายุ ๕๘ ปี แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบแพทยศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับปริญญาเอกสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จากสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาและโรงเรียนกิจกรรมบำบัดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อตั้งภาควิชาและโรงเรียนกายภาคบำบัด ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งโครงการการเรียนการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ เพื่อผลิตแขนขาเทียมและกายอุปกรณ์เสริม ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 นายแพทย์เทอดชัยฯ ค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์ขาเทียมจากขวดเปล่านมเปรี้ยว ซึ่งมีแต่จะถูกทิ้งเป็นขยะพลาสติก เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถบริจาคให้เปล่าแก่ผู้พิการจำนวนมากได้ วัสดุเหล่านี้ถูกปรับเปลี่ยนตลอดมาเพื่อให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้น ท่านใช้ความอดทนอย่างสูงในการติดตามรวบรวมและปรับเทคโนโลยีเกี่ยวข้อง ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันนี้ ชิ้นส่วนเทียมต่าง ๆ ที่ผลิต เช่น ขาเทียม เท้าเทียม ข้อเข่าเทียม ไม้เท้าต้นแขน สามล้อโยกสำหรับผู้ป่วยอัมพาต นอกจากจะมีคุณภาพสูงเท่าของต่างประเทศแล้ว ต้นทุนยังต่ำกว่าหลายเท่า และเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นเองในประเทศทั้งสิ้น

 ขาเทียมที่ให้เปล่านี้ผ่านการคิดคำนึงอย่าง ละเอียดอ่อนเพื่อผู้พิการได้ใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติอย่างเต็มที่ จึงมีทั้งแบบทำงานเกษตร ซึ่งฝ่าเท้าหุ้มยางกันลื่น ช่วยให้เดินลุยดินโคลนในเรือกสวนไร่นาได้ และแบบสวยงามใช้ออกสังคม ซึ่งเหมือนขาคนจริง มีสีผิวเหมือน และยังมีความนุ่มหยุ่นเหมือนเนื้อหนังคนอีกด้วย เท้าเทียมซึ่งทำด้วยโพลียูริแทน ก็ถูกสร้างให้มีนิ้วเท้าครบ มีร่องพิเศษระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้ เพื่อคีบสายรองเท้าแตะฟองน้ำ

 เมื่อเรื่องความสามารถและการอุทิศทั้งเวลาและเงินทุนส่วนตัวอันมีจำกัดของนายแพทย์เทอดชัยฯ ทราบถึงพระเนตรพระกรรณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงพระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงให้จัดตั้ง มูลนิธิขาเทียมฯ ขึ้น และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ นายแพทย์เทอดชัยฯ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการในปี พ.ศ. ๒๕๓๕
 หน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่พระราชทานฯ อันประกอบด้วย นายแพทย์และช่างกายอุปกรณ์ที่ฝึกมาเป็นอย่างดี ออกสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อทำขาเทียมบริจาคแก่ผู้พิการยากไร้ ปีละประมาณเจ็ดครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา ๗ – ๑๔ วัน จนถึงขณะนี้ออกพื้นที่ได้ ๓๘ จังหวัด ระยะเดินทางทั้งหมดกว่าหนึ่งแสนกิโลเมตร ทำขาเทียมเพื่อเปลี่ยนชีวิตคนพิการ ๔,๖๕๐ ขา

 นายแพทย์เทอดชัยฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท พ.ศ. ๒๕๓๘ จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขาเทียมจากขยะพลาสติกของท่าน ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ

 ข่าวการทำขาเทียมคุณภาพสูงต้นทุนต่ำเพื่อบริจาค ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วโลก นายแพทย์เทอดชัยฯ ได้รับคำเชิญจากต่างประเทศเพื่อบ้านใกล้เคียง คือ ลาวและกัมพูชา ให้ไปช่วยทำขาเทียมให้คนพิการจากสงครามและกับระเบิดซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก การก่อตั้งหน่วยเครื่องช่วยคนพิการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ท่านเริ่มงานเป็นอาจารย์แพทย์ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นความอยากอนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ การเสียสละแรงกาย แรงสมอง และเงินรายได้ของท่าน ก็เพียงเพื่อประดิษฐ์สิ่งทดแทนส่วนบกพร่องของคนพิการให้เต็ม จนถึงขณะนี้ผู้ทุพพลภาพในเมืองไทยและต่างประเทศจำนวนมหาศาล ต่างได้รับการเกื้อกูลจากการอุทิศตัวกว่าสามสิบปีของท่านผู้นี้

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org