ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article

นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐

นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์

 คำว่า “ครูบ้านนอก” ได้กลายเป็นศัพท์ที่มีความหมายจำเพาะ นับแต่วรรณกรรมเรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์ยอดนิยมไป แม้กระนั้นครูดี ๆ ที่อุทิศตนให้แก่เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร ก็แทบจะมีอยู่เพียงในจินตนาการเท่านั้น

“พระแสง” เป็นอำเภอโชคดีที่ได้แม่พิมพ์เช่นนี้มาสร้างความเจริญให้ร่วมสามสิบปี “ครูบ้านนอก” ท่านนี้คือ “นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์”

 นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ อายุ ๕๔ ปี เป็นชาวอำเภอเมืองยะลาโดยกำเนิด จบการศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษาปทุมวัน และวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ด้วยความมุ่งมั่นอยากเป็นครูสอนเด็กในชนบท และแรงบันดาลใจจากภาพข่าว เฮลิคอปเตอร์หิ้วรถแทร็คเตอร์พระราชทาน ไปช่วยพสกนิกรที่อำเภอพระแสง จึงตัดสินใจสมัครลงที่นั่น ชีวิตครูที่อำเภอนั้น เต็มไปด้วยความยากลำบาก ด้วยเส้นทางที่อันตรายจากสัตว์ร้าย และเป็นเขตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น คุณครูเป็นผู้หญิงคนเดียวในบรรดาครู และเป็นครูคนเดียวของโรงเรียนบ้านย่านดินแดงที่อยู่จนถึงทุกวันนี้

 ดวงตาและหัวใจซื่อ ๆ บริสุทธิ์ของเด็กนักเรียนในสภาพอันแร้นแค้นยิ่งทำให้คุณครูสมบูรณ์ฯ มุ่งมั่นจะอยู่ช่วยพัฒนา ความยากจนทำให้ผู้ปกครองอยากให้ลูกอยู่ช่วยงานที่บ้านมากกว่าที่จะให้ไปโรงเรียน เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันนาน เด็ก ๆ ที่ได้มาเรียนหนังสือมีอยู่จำนวนมากที่ต้องอดข้าวกลางวัน เมื่อคุณครูสมบูรณ์ฯเห็นใบหน้าซีดเซียวเหล่านั้น โครงการอาหารกลางวันจึงเกิดขึ้น และดำเนินไปท่ามกลางความขาดแคลนสารพัด บุคคลหนึ่งซึ่งได้สัมผัสความยากไร้ของอำเภอพระแสงในขณะนั้นจนทราบแก่ใจดี คือ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ซึ่งมอบเงินให้จากมูลนิธิวิภาวดีฯ จำนวนหนึ่งเพื่อโครงการฯ ด้วยพระองค์เอง

 สำหรับโครงการห้องสมุดที่ทำอยู่ในขณะนี้ แม้จะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ แต่คุณครูก็ไม่เคยท้อ เพราะยึดมั่นอยู่ว่าจะทำให้ดีที่สุด แม้ทำได้ทีละเล็กละน้อยก็ตาม ห้องสมุดของคุณครูสมบูรณ์ฯ เป็นโครงการเชิงรุก คือ หนังสือจะมาหาคนอ่านเอง ผู้ปกครองและชาวบ้านก็จะมีโอกาสได้ใช้บริการด้วย เพราะคุณครูฯ เชื่อว่า คนมีความรู้จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และความรู้นั้นเกิดได้จากการอ่านหนังสือ

 ครูสมบูรณ์ฯ เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างราชการกับชาวบ้านได้ดีอย่างยิ่ง คุณครูฯ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นผู้นำคนหนึ่งในการดำเนินงานสร้างอนุสรณ์สถาน “รถแทร็กเตอร์พระราชทานจากในหลวง” ในขณะนี้อีกด้วย ในชีวิตพื้น ๆ ของชาวบ้าน ครูสมบูรณ์ฯ ร่วมแรงร่วมใจในงานบวช งานแต่ง งานศพ และงานชุมชนทุกอย่าง ทำให้เป็นที่รักเคารพของชาวบ้านในอำเภออย่างยิ่ง

 เวลาร่วมสามสิบปีที่คุณครูฯ อยู่ช่วยที่พระแสง เป็นเวลาของการพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ และชาวบ้านในท้องถิ่น ครูสมบูรณ์ฯ เป็นบุคคลสำคัญที่ได้อุทิศตนสร้างความเจริญให้แก่อำเภอพระแสงจนเปลี่ยนสภาพไปอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org