ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นางทิวาพร ศรีวรกุล article

นางทิวาพร ศรีวรกุลคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐

นางทิวาพร ศรีวรกุล

 ประเทศไทย ได้ชื่อว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ป่าไทรโยค แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยและแม่กลอง เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ถูกบุกรุกมาตลอด จำนวนสัตว์ป่าลดลงและพันธุ์พืชหายากร่อยหรอ ผลประโยชน์มหาศาลจากไม้สูงค่า นำพาไปสู่การทำลายป่าอย่างต่อเนื่องเป็นขบวนการ

ณ ที่นี้เอง ผู้หญิงเมืองกาญจน์ตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ได้ลุกขึ้นขวางกระบอกปืน อำนาจเงิน และกลุ่มอิทธิพล เพื่อปกป้องผืนป่าที่เธอรักและหวงแหนแทนคนไทยทั้งชาติ สตรีเหล็กแห่งป่าไทรโยคผู้นี้ คือ “นางทิวาพร ศรีวรกุล”

 นางทิวาพร ศรีวรกุล อายุ ๔๘ ปี ชาวอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยกำเนิด จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการพาณิชย์ จากกรุงเทพฯ ด้วยความรักป่า รักธรรมชาติ จึงเลือกอาชีพทำเหมืองแร่ดีบุกในป่าลึกของไทรโยค เหมืองเต่าดำของเธออยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ติดชายแดนพม่า โดยที่บริเวณเหมืองเป็นป่าสมบูรณ์ มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่หมายปองของนายทุนค้าไม้และนักการเมืองบางคน ชีวิตกลางป่าดงตลอดยี่สิบปีของเธอจึงกลายเป็นช่วยเวลาแห่งการต่อสู้กับขบวนการทำลายป่า ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เธอปฏิเสธเงินก้อนใหญ่พอที่จะทำให้เธอและครอบครัวสะดวกสบายไปชั่วชีวิต และอีกหลายครั้งที่เธอต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อรักษาป่าเดิมเอาไว้ให้ได้

 สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และสมุนไพรหายากได้บริเวณเหมืองเต่าดำเป็นแหล่งพึ่งพิงพักอาศัย เพราะที่นี่ นางทิวาพรฯ ไม่ยอมให้มีการล่าสัตว์ ไม่ว่าในรูปแบบใด และเธอยังคอยรักษาสัตว์บาดเจ็บ ก่อนปล่อยคืนสู่ป่า การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องของเธอ ก็ไปขัดผลประโยชน์กับพ่อค้าสัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบางคนอีกเช่นกัน

 โดยที่ป่าไทรโยคติดชายแดนพม่า จึงมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยจากพม่าข้ามมาเรียกค่าคุ้มครองเป็นเรื่องที่ นางทิวาพรฯ ไม่ยินยอมแม้แต่น้อย ถึงปัจจุบันนี้ทางการก็ยังไม่สามารถสกัด หรือควบคุมการข้ามพรมแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีชาวพม่า มอญ กระเหรี่ยง หนีภัยสงคราม หรือความแร้นแค้นเข้ามาเป็นระลอกตั้งแต่สี่สิบปีก่อน คนพลัดถิ่นเหล่านี้เข้ามาถึงก็จับจองพื้นที่ ถางป่า ทำไร่เลื่อนลอย หรือรับจ้างนายทุนตัดไม้หรือล่าสัตว์ นางทิวาพรฯ รับหลายคนเข้าทำงานในเหมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจัดที่อยู่ให้คนเหล่านี้อย่างเป็นระเบียบ ไม่ให้กระจัดกระจายอย่างแต่ก่อน เพื่อสะดวกต่อการควบคุม สอนให้ช่วยกันดูแลป่า ให้รู้จักสาธารณสุขมูลฐาน ให้ความช่วยเหลือยามเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าเป็นคนงานของเธอหรือไม่ก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เจ้าของเหมืองอื่น ๆ มองไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ ลูกหลานคนพลัดถิ่นก็ได้เรียนหนังสือที่ “ศูนย์การศึกษาบ้านเต่าดำ” เป็นศูนย์การศึกษาพระราชทานจากพระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เด็กตัวน้อย ๆ เหล่านี้จึงมีโอกาสเรียนภาษาไทย ได้รับการปลูกฝังให้เห็นประโยชน์ของการช่วยกันดูแลต้นไม้ สัตว์ และพืชในป่า เพื่อจะสามารถเป็นผู้พิทักษ์ธรรมชาติรุ่นต่อไป ไม่ว่าสำหรับป่าเมืองไทยหรือสำหรับป่าโลกก็ตาม

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นางทิวาพร ศรีวรกุล
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org