ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article

พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสีคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี

 “ตำรวจ” เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยในสังคมไทย สวัสดิภาพของประชาชนจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

 ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนดี นอกจากจะเป็นการเชิดชูคุณค่าของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ รักษากฎหมาย ดูแลสังคมให้เกิดปกติสุขแล้ว ยังจะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากประชาชน และได้รับการยึดถือเป็นแบบอย่างจากเพื่อนร่วมอาชีพอีกด้วย ตำรวจผู้นั้นคือ “พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี”

 พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี นายตำรวจมือปราบผู้ดำรงฐานะของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์งดงาม ตลอดระยะเวลากว่า ๑๕ ปีแห่งการรับราชการ นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สมัครใจไปประจำการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารตามอุดมการณ์ที่วาดหวังจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดเนื้อร้อนใจของพี่น้องประชาชนในชนบทเหมือนอย่างที่ “พันตำรวจโทเสรี เตมียเวส” (ยศขณะนั้น) นายตำรวจรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์ได้เคยคิดเคยทำ จนประสบความสำเร็จ สามารถกอบกู้ขวัญและกำลังใจของพี่น้องประชาชนกลับคืนมาได้อย่างดีมาแล้ว แม้กระนั้นปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ปัญหาการแย่งชิงมวลชน ตลอดจนการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตของประชาชนบางกลุ่มก็ยังไม่หมดไป

 ความเดือดร้อนของสุจริตชนเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่ท้าทายต่อประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอย่างยิ่ง ๖ ปีในบทบาทรองสารวัตรสอบสวนแห่งสถานีตำรวจภูธรอำเภอมุกดาหาร จึงเป็น ๖ ปีแห่งการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา เพื่อเอาชนะสภาวะเดือดเนื้อร้อนใจของประชาชนในหลาย ๆ ด้าน ที่ตำรวจพึงช่วยได้ เช่น การฝึกอบรมให้รอดพ้นจากอาชญากรรมและยาเสพติด การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนให้ออกมาในทิศทางเดียวกัน และด้วยความรักความเข้าใจที่ก่อเกิดระหว่างกัน ทำให้พื้นที่นั้น ๆ มีความเจริญก้าวหน้า มีความสุขสงบ ตำรวจได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเกือบจะทุก ๆ ด้าน ประชาชนช่วยชี้เบาะแสของผู้กระทำความผิด เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมในการออกกวาดล้างผู้ก่อการร้าย รวมทั้งต่อต้านผู้มีอิทธิพล ทำให้ปัญหาในพื้นที่เบาบางไปมาก นอกจากนี้ประชาชนที่เคยประกอบอาชีพมิชอบ เช่น การปลูกไร่กัญชาหรือค้าของผิดกฎหมาย ก็หันมาประกอบสัมมาอาชีพมากขึ้น ๆ

 นายตำรวจดีเด่นท่านนี้ ได้สร้างผลงานสำคัญ ๆ ไว้แก่พื้นที่ดังกล่าวอีกมากมาย และเมื่อย้ายไปประจำการที่กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ปัญหาสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การแผ่ขยายอำนาจของกลุ่มอิทธิพล สั่นคลอนสวัสดิภาพของประชาชน ก็เป็นสถานการณ์เลวร้ายที่ท้าทายอำนาจรัฐ ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะไม่เดือดร้อนใจมิได้เลย ๓ ปีที่จังหวัดชลบุรี จึงเป็นภาวะที่หนักไม่น้อยไปกว่าเมื่อครั้งอยู่อีสาน มือปืนและผู้กระทำผิดถูกจับกุมและดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก ประการสำคัญข้าราชการตำรวจซึ่งจะต้องทำหน้าที่คุ้มครองดูแลชาวบ้าน ก็ได้รับการอบรมทางจริยธรรม และได้รับการดูแลด้านความเป็นอยู่ ผ่อนคลายภาระหนี้สิน แก้ไขปัญหาการพัวพันกับผู้มีอิทธิพล ตำรวจจึงมีกำลังใจและความพร้อมที่จะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ

 ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ท่านนี้ ได้เลื่อนยศเป็นพันตำรวจตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย ๒ กองกำกับการ ๑ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๕ ปีแห่งการคืนกลับสถานศึกษา คือ ๕ ปี แห่งการปลูกฝังจริยธรรมและอุดมการณ์ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จะพิทักษ์รักษาสันติธรรมในสังคมได้ก็ด้วยการมีสันติสุขในตน นอกเหนือจากวิถีชีวิตส่วนตนที่นักเรียนนายร้อยตำรวจยอมรับเป็นแบบอย่าง ผู้บังคับกองร้อยผู้ผ่านพบชีวิตเข้าถึงสัจธรรม ได้ชี้นำให้บุคลากรทุกฝ่ายได้พัฒนาตนด้วยธรรมะ ลด ละ เลิกอบายมุข ใช้ชีวิตสมถะ เรียบง่าย ใฝ่รู้ และเสียสละ เพื่อหล่อหลอมคุณธรรมให้พร้อมในการก้าวเดินต่อไปในหน้าที่การงาน

 ปัจจุบันนายตำรวจท่านนี้ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หลังจากโยกย้ายไปเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตำรวจ ภาค ๒ ในพื้นที่ภาคตะวันออกมาระยะหนึ่ง พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี ได้นำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทั้งมวลมาพัฒนาการทำงานของตำรวจ ทั้งด้านมวลชนสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามเหตุร้าย การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ การพบปะบุคคลในพื้นที่ ฯลฯ ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีของการรับราชการตำรวจ พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี ยังคงยึดมั่นต่ออุดมการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จริงจังตั้งใจเสมอต้นเสมอปลาย เป็นตำรวจดีที่ให้ภาพลักษณ์งดงามของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ นำความอบอุ่นอันสมบูรณ์สู่ปวงชน


มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org