ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article

พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิชคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗

พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช

 การปฏิบัติงานของตำรวจหากเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม จะทำให้เกิดความสงบสุขแก่ชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งในปัจจุบันนี้หาได้ไม่ง่ายนัก แต่ยังมีตำรวจนายหนึ่งมีคติประจำใจ อยากจะให้ข้าราชการตำรวจยืนอยู่บนขาของตนเองอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ทำงานด้วยความถูกต้องเป็นธรรม และสามารถปฏิบัติตามคติประจำใจ ที่ตั้งปณิธานเอาไว้ นายตำรวจผู้นั้นคือ “พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช”

 พันตำรวจโทยุงยุทธ เจริญวานิช อายุ ๔๑ ปี เป็นชาวจังหวัดลพบุรี จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ รับราชการครั้งแรกที่สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ต่อมาไปเป็นผู้บังคับกองร้อย โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ อยากจะไปทำงานในพื้นที่ทุรกันดาร จึงอาสาสมัครไปรับราชการที่สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอดอนตาล อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่ดังกล่าว ได้ทำการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างกล้าหาญ นอกจากนั้นได้ทำการต่อต้านกับกลุ่มมิจฉาชีพอย่างจริงจัง ระดมกำลังตำรวจเข้าทำลายเผาไร่กัญชา ซึ่งชาวบ้านบางพื้นที่ลอบปลูกไว้อย่างผิดกฎหมาย ได้ปฏิบัติงานขัดกับกลุ่มผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลและพวกมิจฉาชีพ จนถูกเกลียดชัง และถูกลอบยิง

 ได้แก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดตั้ง “ชุดชุมชนสัมพันธ์” ออกไปให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกที่ดีต่อตำรวจ เลิกปลูกกัญชา หันมาทำการเกษตรอย่างอื่นแทน นอกจากนั้นยังได้สอนให้ชาวบ้านรู้จักป้องกันตนเอง พัฒนาความเป็นอยู่และร่วมกันรักษาความสะอาดหมู่บ้าน โครงการดังกล่าวได้กระทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ย้ายออกมาจากจังหวัดมุกดาหาร มาเป็นสารวัตรอำนวยการที่สถานีตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี เรื่องแรกในที่แห่งใหม่ ได้ขอร้องผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้คบกับผู้มีอิทธิพลที่กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งในที่สุดก็ถูกต่อต้านจากผู้มีอิทธิพล ขู่จะทำร้ายและกลั่นแกล้งต่าง ๆ แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ และยังได้รับกำลังใจจากประชาชนผู้ประกอบอาชีพสุจริต

 เมื่อย้ายไปรับราชดารในตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอเกาะสีชัง ได้จัดโครงการพัฒนาชายหาดด้านหน้าบริเวณสถานีตำรวจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้เพราะน้ำทะเลพัดพาเอาขยะมา ทำให้พื้นที่ชายหาดสกปรก ได้ร่วมดำเนินการกับข้าราชการตำรวจทำความสะอาดทุกวันพุธ กรมตำรวจได้แต่งตั้งให้เป็นพนักงานสอบสวน ในกรณีที่ราษฎรได้ร้องเรียนว่า มีผู้ระเบิดหินบนเกาะสีชัง และมีการออกโฉนดที่ดินกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ให้บุคคลคณะหนึ่งโดยมิชอบ พันตำรวจโทยงยุทธฯ ได้พยายามค้นหาหลักฐานข้อเท็จจริง ทั้งปัจจุบันและจากประวัติศาสตร์อย่างสุดความสามารถโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ จนศาลสถิตยุติธรรมรับฟ้องคดีและคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลอยู่ในขณะนี้ ในตำแหน่งรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยา ซึ่งกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน พันตำรวจโทยงยุทธฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุด คือ ให้ข้าราชการตำรวจยืนอยู่บนขาของตนเองอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและทำงานด้วยความถูกต้องเป็นธรรม ให้พื้นที่ที่รับผิดชอบเกิดความสงบสุข

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗”


 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org