ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายประหยัด ภูหนองโอง article

นายประหยัด ภูหนองโองคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๘

นายประหยัด ภูหนองโอง

 ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และแข่งขัน มีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตและปัญหาต่าง ๆ หนักหน่วงกว่าคนธรรมดา เพราะเขาเหล่านั้นไม่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากตาบอด คนไทยคนหนึ่ง ได้ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากให้การศึกษาและช่วยเหลือคนตาบอด เพื่อให้มีโอกาสมีชีวิตร่วมกับสังคมได้ดีขึ้น ยังประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างมหาศาล คนไทยคนนั้น คือ “นายประหยัด ภูหนองโอง”

 นายประหยัด ภูหนองโอง อายุ ๓๖ ปี เป็นคนที่ตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ ๘ ปี แต่มิได้มีความท้อแท้สิ้นหวัง บากบั่นเรียนจนสำเร็จการศึกษา ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

 เมื่อจบการศึกษาแล้ว นายประหยัดฯ ได้อุทิศตนเพื่อคนตาบอด โดยจัดตั้งมูลนิธิเพื่อให้การศึกษาแก่คนตาบอดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้นักเรียนตาบอดสามารถไปเรียนร่วมกับนักเรียนตาดีในโรงเรียนปกติได้ และได้พิสูจน์ความสามารถของนักเรียนตาบอด โดยจัดเดินทางไกลจากขอนแก่นถึงกรุงเทพฯ ได้สำเร็จ

 นายประหยัด ภูหนองโอง ได้ดำเนินการทำตำราและอุปกรณ์การเรียนอักษรเบรลล์ภาษาไทย สำหรับคนตาบอดระดับต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนตาบอดชาวไทยไปอีกนานแสนนาน ทั้งยังช่วยลดภาระของสังคมต่อคนตาบอดทั้งหลายอีกด้วย

มูลนิธารน้ำใจได้พิจารณา จึงมีมติยกย่องให้ นายประหยัด ภูหนองโอง
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๘”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org