ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
Sunday, Sep 15, 2019
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์มูลนิธิธารน้ำใจ

          คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๒2019-04-24

 คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตMore...
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐2018-11-09

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มูลนิธิธารน้ำใจได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) จำนวน ๒ โรงเรียน และ ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) จำนวน ๓ โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้คณะกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ และคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา นำผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อรับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาMore...
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙2018-07-10

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  มูลนิธิธารน้ำใจได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) จำนวน ๑ โรงเรียน และ ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) จำนวน ๒ โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้คณะกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ และคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา นำผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อรับพระราชทานรางวัลดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาMore...
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๑2018-04-10

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตMore...
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๐2017-05-23

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตMore...
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘2017-03-13

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘More...
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙2016-04-19

 คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตMore...
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗2015-09-03

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗More...
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖2015-02-10
มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษา จำนวน ๗ โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖More...
รายการ รักเมืองไทย ตอน : มูลนิธิธารน้ำใจ2014-11-21

มูลนิธิธารน้ำใจ ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์08) ผู้ผลิตรายการ "รักเมืองไทย" ในการสนทนาประเด็นเกี่ยวกับมูลนิธิฯและความมุ่งหมายที่จะกระทำ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิธารน้ำใจ ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์ผ่านทางรายการดังกล่าวMore...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org